среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balaski PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Stawianie ploty z PCV na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji a także proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy plotki z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane ploty z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest niekompatybilne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak projektowane ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий